CSRD wetgeving - wat is het en wat betekent dit voor jou als ondernemer?

Gepubliceerd op 18 januari 2024 om 17:15

Vanuit de CSRD wetgeving is het verplicht in het bestuursverslag transparant  te rapporteren over hoe duurzaam je onderneemt. Jaarverslagen moeten worden goedgekeurd door accountants. Dus dit is zeker niet vrijblijvend.

 

De begrippen toegelicht:

CSR: Corporate Social Responsibility, staat voor de wijze waarop bedrijven sociale, milieu- en economische aspecten integreren in hun waarden, cultuur, beslissingen, strategie en bedrijfsvoering.

ESG: Environmental, social, and corporate governance, dit is een rating die bedrijven krijgen voor duurzaamheid op basis van de waarde van deze bedrijven voor beleggers. Met andere woorden, duurzaamheid is een factor die in grote mate bepalend is voor het al dan niet investeren van geld in een bedrijf.

CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), deze richtlijn verplicht grote bedrijven om niet-financiële prestaties te rapporteren en deze te laten controleren door onafhankelijke partijen. Het doel van de CSRD is om de transparantie en vergelijkbaarheid van ESG-rapportage te verbeteren en ervoor te zorgen dat belangrijke niet-financiële informatie beschikbaar is voor beleggers en andere belanghebbenden.

Vanaf 2024 geldt de CSRD wetgeving voor grote beursgenoteerde ondernemingen.

 

Als onderdeel van de Europese Unies (EU) Green Deal is op 5 januari 2023 de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking getreden.

 

Waarom komt deze wetgeving er?

Vanuit de Green deal zijn er doelen die we met elkaar moeten behalen. Om bedrijven de goede kant op te bewegen en ook de geldstromen van investeerders de goede kant op te laten bewegen komt deze wetgeving er. Het helpt natuurlijk enorm om de transitie te versnellen als bijvoorbeeld grote pensioenfondsen investeren in duurzame bedrijven van de toekomst. 

 

Voor welke organisaties is dit nu al relevant?

Het gaat vanaf 2024 per jaar verplicht worden voor steeds meer organisaties. Te beginnen bij grote beursgenoteerde ondernemingen, dan middelgroot, dan klein. Over een aantal jaar is dus ook voor het mkb.

 

Wanneer moet het MKB aan de bak?

Nu! Stel dat je leverancier bent van een grote onderneming. Dan krijg je de vraag om alles te rapporteren aan jouw klant. Vb. AH, die gaat echt niet van alle producten in de schappen zelf uitzoeken of ze duurzaam geproduceerd zijn en of er wel eerlijke handel plaatsvindt in de hele keten. Die zijn dat nu al aan het opvragen bij al hun leveranciers.

En als jouw businessmodel nu niet futureproof is, dan is er echt werk aan de winkel en kan ik me voorstellen dat je niet van vandaag op morgen ineens kan veranderen. Zo’n proces kost waarschijnlijk jaren. Stel je verkoopt meubels, dan heb je waarschijnlijk meerdere leveranciers. Waar kopen zij in, waar produceren zij? Hoe verantwoord is die productie? Je moet het allemaal in kaart gaan brengen. Dat doe je door nu al vragen te gaan stellen aan je leveranciers hierover. En het mooie is: daarmee zet je zelf ook de keten al in beweging. En uiteindelijk is dat natuurlijk de hele bedoeling vanuit die wetgeving.

 

Waar moet het MKB dan rekening mee houden?

Op gebied van ESG uitzoeken wat jouw organisatie moet doen om te voldoen aan toekomstbestendig ondernemerschap. 

 

Wat betekent dit concreet?

  • Begin met je core business. Wat verkoop je of wat lever je. Als je producten verkoopt, hoe worden die geproduceerd? Waar? Kan dat ook dichterbij? Wat weet jij zelf van de hele keten waar jouw bedrijf zich in bevindt? Stel vragen en vraag specificaties op bij jouw leveranciers. Zit je in de dienstverlening, welke impact hebben jouw diensten op jouw klanten in het kader van toekomstbestendig ondernemerschap en het voldoen aan de verplichtingen in de toekomst?
  • Neem daarna of als het kan tegelijkertijd de sociale aspecten van je organisatie onder de loep. Hoe is je beloningsstructuur, wat doe je voor je werknemers, kunnen ze zich ontwikkelen bij jouw organisatie, maar ook: kunnen ze ergens terecht als het minder goed gaat. Al deze aspecten zijn van belang. 
  • En dan natuurlijk je huisvesting. Denk aan zonnepanelen op je pand en maatregelen om zo veel mogelijk te recyclen.
  • Tot slot is belangrijk dat je dit vast gaat leggen in beleid. En dat geldt natuurlijk met name voor grotere ondernemingen die te maken krijgen met accountantscontrole. Maar als je bijvoorbeeld B Corp wil worden dan is dat ook van belang.

 

Wat moeten we nu al?

Ik zou liever zeggen: wat willen we nu al. Wat dat we moeten staat al vast, de vraag is vooral wat wil en kan je al! Vooral als je dit verantwoord kan doen en hierbij nog steeds een positief resultaat kan behalen dan zou ik zeggen: niet wachten!

 

Wat kunnen we nu al?

Kijken naar ons eigen businessmodel, onderzoek doen en vragen stellen. En veranderingen doorvoeren, hoe klein ook.

 

Stap voor stap de goede kant op!

 

Wil je meer?

Hier links naar een goede podcast, fijne artikelen en andere achtergrondinformatie voor de echte dossiervreter!

Podcast BNR's Big Five (2-10-2023): Hoogleraar René Orij (Nyenrode Business Universiteit)

'De beurs straft ondernemingen die te laat beginnen met duurzame verslaggeving af'

 

Sdu: 'Waar moet ik beginnen?' Compleet dossier over de CSRD wetgeving.

 

B Corp: mijn artikel over B Corp met informatie.