Wat wil je zelf doen?

 

Iedere ondernemer houdt zich het liefst zoveel mogelijk bezig met de core business.

 

Naast de core business zijn er veel onderwerpen waar de ondernemer soms meer, soms minder kennis van heeft.

 

Of soms meer, soms minder tijd voor heeft.

Of zin.

Bloei helpt bij groei

 

Vooral in een fase van groei is het slim hier professioneel mee aan de slag te gaan.

 

En wil of kan je dit niet zelf, dan kan je terecht bij Bloei.

 

Denk bijvoorbeeld aan:

 

 • financiële administratie inrichten
 • automatiseren van je (financiële) processen
 • belastingaangiftes (BTW, LB, VPB, IB)
 • instroom, doorstroom en ontwikkeling van personeel
 • salarisadministratie (via Employes)
 • advies over groei van je onderneming
 • in kaart brengen en verbeteren van bedrijfsprocessen
 • advies en ontwikkeling van duurzame, toekomstbestendige businessmodellen

Toelichting diensten

 

Met een achtergrond in Bedrijfseconomie en Accountancy zit Financieel Management in mijn DNA. Omdat vrijwel ieder bedrijf in een fase van groei op zoek gaat naar een goed team is HR Management een logisch gevolg. Van nature bekijk ik altijd naar hoe werkzaamheden makkelijker en slimmer kunnen. Daarom haal ik veel voldoening uit het verbeteren van Interne processen.

 

Wil je meer weten of een afspraak maken?


Financieel management

 

Naarmate een organisatie groeit, worden de financiën complexer en wordt een groter beroep gedaan op de verantwoordelijke medewerkers. Om te kunnen voldoen aan het vereiste niveau, moeten zij vaak een versnelde groei doormaken. Bloei adviseert en ondersteunt bij het professionaliseren van het financieel management in uw organisatie.

 

Bloei traint medewerkers in het zelfstandig opstellen van managementrapportages en liquiditeitsbegrotingen en reikt hiervoor handige tools aan. Daarnaast helpt Bloei besparen op de kosten voor het administratiekantoor of de accountant, door heldere afspraken te maken met de betrokken externe partijen en medewerkers te leren om zelf de juiste administratieve voorbereidingen te treffen. Ook maakt Bloei niet-financials, die tijdens hun werk wel te maken krijgen met financiële gegevens, wegwijs in de wereld van kengetallen en financiële gegevens.

 

Jouw groei met Bloei

 • Sneller en beter inzicht in financiële positie
 • Grip op liquiditeit
 • Meer financiële kennis
 • Minder externe kosten

Human resource management

Bij groeiende bedrijven maakt vanzelfsprekend ook het personeelsbestand een spurt. Human resources management heeft prioriteit gekregen bij directie en management, maar de organisatie blijkt hier vaak nog niet op toegerust.

Bloei helpt de persoonlijke groei van medewerkers te stimuleren en zo het beste uit medewerkers te halen. Heldere functieomschrijvingen, persoonlijke ontwikkelingsplannen en functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn voor alle partijen waardevol. Door persoonlijke ontwikkeling professioneel aan te pakken, boeit en bind je medewerkers. Bloei helpt bij het opzetten van een systematiek hiervoor.

 

Daarnaast ondersteunt Bloei bij het ontwikkelen van een HR-beleidsplan dat aansluit op het algemene beleidsplan van je organisatie. Ook verzorgt Bloei ondersteuning en begeleiding bij het professionaliseren van belangrijke HR-zaken, zoals verzuimbeheer, salarisadministratie en pensioenen.

 

Jouw groei met Bloei

 • Doelgericht HR-beleid
 • Inzicht in ontwikkeling medewerkers
 • Betrokken en gemotiveerde medewerkers

Optimalisatie van interne processen

 

In veel organisaties vormt ad hoc werken een grote valkuil. Structuur is noodzakelijk om efficiënt te werken en informatie en kennis organisatiebreed te kunnen delen.

 

Bloei helpt bij het optimaliseren van interne processen, bijvoorbeeld door vaste procesbeschrijvingen en checklists te ontwikkelen. Deze geven structuur, maken overbodige handelingen zichtbaar en verkleinen de kans op fouten. Tevens helpt Bloei met praktische, op je organisatie afgestemde tools, die onderlinge kennisdeling en teamwork vergemakkelijken. Na implementatie en training van medewerkers zijn deze eenvoudig zelf te gebruiken en beheren.

 

Jouw groei met Bloei

 • Structuur in interne processen
 • Gestandaardiseerde documenten en templates
 • Kennisdeling en teamwork
 • Meer efficiency

Meer weten? Contact? 

Neem contact op via onderstaand formulier.