De CSRD-wetgeving en de impact op MKB ondernemers: 5 belangrijke vragen en antwoorden.

Gepubliceerd op 27 september 2023 om 13:23

De Europese Commissie heeft onlangs aangekondigd dat de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zal worden ingevoerd om de duurzaamheidsrapportage van bedrijven te verbeteren en uit te breiden. Deze nieuwe wetgeving zal van invloed zijn op bedrijven in heel Europa, inclusief MKB-ondernemingen. In dit artikel beantwoorden we vijf belangrijke vragen over de aankomende CSRD-wetgeving en bespreken we wat dit betekent voor MKB-ondernemers.

 

1. Wat is de CSRD-wetgeving en waarom is het belangrijk voor MKB-ondernemers?

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een nieuwe Europese wetgeving die tot doel heeft de duurzaamheidsrapportage van bedrijven te harmoniseren en te verbeteren. Het doel is om meer transparantie en consistentie te bieden in de manier waarop bedrijven over hun duurzaamheidsprestaties rapporteren. Voor MKB-ondernemers is dit belangrijk omdat het hen zal dwingen om meer aandacht te besteden aan duurzaamheidskwesties en transparanter te zijn over hun inspanningen op dit gebied.

 

2. Wanneer gaat de CSRD-wetgeving van kracht voor MKB-ondernemingen?

Voor grote ondernemingen zal de CSRD-wetgeving eerder van kracht worden, maar er is nog geen exacte datum vastgesteld voor MKB-ondernemingen. De Europese Commissie zal de komende jaren de implementatie en timing van de CSRD voor MKB's nader specificeren. MKB-ondernemers moeten echter voorbereid zijn op de komende veranderingen en zich bewust zijn van de nieuwe rapportagevereisten.

 

3. Welke rapportagevereisten zijn van toepassing op MKB-ondernemers onder de CSRD-wetgeving?

Hoewel de exacte rapportagevereisten voor MKB-ondernemingen nog moeten worden vastgesteld, is het waarschijnlijk dat zij in ieder geval enkele basisinformatie zullen moeten verstrekken over hun duurzaamheidsprestaties. Dit kan betrekking hebben op zaken als milieueffecten, sociale verantwoordelijkheid en governance. Het is belangrijk dat MKB-ondernemingen zich voorbereiden op deze rapportagevereisten en hun duurzaamheidspraktijken in kaart brengen.

 

4. Wat voor impact kan de CSRD-wetgeving hebben op de rol van MKB'ers als toeleveranciers voor grote ondernemingen?

Een interessant aspect van de CSRD-wetgeving is de potentiële impact op de rol van MKB-ondernemingen als toeleveranciers voor grote bedrijven. Grote ondernemingen zullen eerder moeten voldoen aan de CSRD-vereisten en zullen waarschijnlijk strengere eisen stellen aan hun toeleveringsketen, inclusief MKB-ondernemingen. Dit betekent dat MKB'ers die als toeleveranciers werken, mogelijk ook verplicht worden om hun duurzaamheidsprestaties te rapporteren en te verbeteren om aan de eisen van grote klanten te voldoen.

 

5. Wat kunnen MKB-ondernemers nu doen om zich voor te bereiden op de CSRD-wetgeving?

Hoewel de exacte details van de CSRD-wetgeving voor MKB-ondernemingen nog moeten worden vastgesteld, kunnen ze nu al stappen ondernemen om zich voor te bereiden:

  • Bewustwording: MKB-ondernemers moeten zich bewust worden van duurzaamheidskwesties en de mogelijke impact van de CSRD op hun bedrijf.

  • Duurzaamheidsbeleid: Het opstellen en implementeren van een duurzaamheidsbeleid kan helpen bij het verbeteren van de duurzaamheidsprestaties en het voldoen aan toekomstige rapportagevereisten.

  • Dataverzameling: Begin met het verzamelen van relevante gegevens over duurzaamheid en milieueffecten binnen uw organisatie.

  • Samenwerking: Overweeg samen te werken met duurzame leveranciers en partners om uw duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

  • Opleiding en advies: Zoek mogelijkheden voor opleiding en advies over duurzaamheidsrapportage om goed voorbereid te zijn op de CSRD.

 

De CSRD-wetgeving zal ongetwijfeld van invloed zijn op MKB-ondernemingen en hun rol in de toeleveringsketen. Door proactief stappen te zetten en zich voor te bereiden, kunnen MKB-ondernemers ervoor zorgen dat ze voldoen aan de nieuwe vereisten en kansen benutten om duurzamer te worden en hun concurrentiepositie te versterken.