Wat is betekenisvol ondernemen?

Gepubliceerd op 18 september 2023 om 12:28

In een wereld die vaak wordt gedomineerd door winstmaximalisatie en kortetermijndenken, rijst een nieuwe vorm van ondernemerschap op: de betekenisvolle ondernemer. Deze ondernemers streven niet alleen naar financiële winst, maar ze hebben een groter doel voor ogen: meervoudige waardecreatie. Ze willen positieve verandering teweegbrengen voor werknemers, de gemeenschap, het milieu en zichzelf, en streven naar duurzaam lange termijn bestaansrecht.

 

Meervoudige waarde creatie als uitgangspunt. Winst voor Mens, Milieu en Toekomst

Laten we eens dieper ingaan op wat dit betekent.

 

Winst met een Doel

Voor de betekenisvolle ondernemer is winst slechts één element van succes, en niet het enige. Natuurlijk begrijpen ze dat winst nodig is om een bedrijf draaiende te houden en te laten groeien, maar ze zien het als een middel om een groter doel te bereiken. Ze geloven dat een bedrijf niet alleen verantwoordelijk is voor het financiële welzijn van de eigenaars, maar ook voor de gemeenschap waarin het opereert.

 

Zorg voor Werknemers

Betekenisvolle ondernemers begrijpen dat hun werknemers de ruggengraat van hun bedrijf vormen. Ze streven naar een werkomgeving waarin werknemers zich gewaardeerd voelen, waarin ze kansen krijgen om te groeien en zich te ontwikkelen, en waarin hun welzijn centraal staat. Dit vertaalt zich vaak in goede arbeidsvoorwaarden, opleidingsmogelijkheden en een inclusieve bedrijfscultuur.

 

Lokaal verbonden

De betekenisvolle ondernemer begrijpt dat het bedrijf deel uitmaakt van een bredere gemeenschap. Ze zetten zich actief in om een positieve impact te hebben op hun directe omgeving. Dit kan variëren van lokale werkgelegenheid stimuleren door lokaal in te kopen tot het ondersteunen van goede doelen en maatschappelijke initiatieven. Of een deel van de eigen producten of diensten ter beschikking te stellen.

 

Moeder Aarde als mede aandeelhouder

Met een toenemend bewustzijn van klimaatverandering en milieuproblemen, nemen betekenisvolle ondernemers verantwoordelijkheid voor de impact van hun bedrijfsactiviteiten op het milieu. Ze streven naar duurzame praktijken, verminderen hun ecologische voetafdruk en zoeken naar manieren om hun bedrijf groener te maken. Dit gaat verder dan alleen voldoen aan wettelijke voorschriften; het gaat om proactief bijdragen aan het behoud van onze planeet. Deze ondernemers nemen strategische beslissingen met Moeder Aarde als mede aandeelhouder. 

 

Duurzaam lange termijn bestaansrecht

De betekenisvolle ondernemer begrijpt dat een focus op meervoudige waardecreatie op de lange termijn de sleutel is tot duurzaam bestaansrecht. Door te zorgen voor werknemers, de gemeenschap en het milieu, bouwen ze een sterke basis voor groei en stabiliteit op lange termijn. Ze begrijpen dat tevreden werknemers en een gezonde gemeenschap bijdragen aan een stabiel zakelijk ecosysteem.

 

In een tijd waarin de roep om meer verantwoordelijkheid en duurzaamheid in het bedrijfsleven steeds luider wordt, staan betekenisvolle ondernemers vooraan in deze beweging. Ze bewijzen dat het mogelijk is om winst te maken terwijl je tegelijkertijd waarde toevoegt aan mensenlevens, de samenleving en de wereld om ons heen. Deze ondernemers zijn niet alleen visionairs, maar ook pioniers die laten zien dat zakelijk succes en maatschappelijke verantwoordelijkheid hand in hand kunnen gaan.

 

Kaj Morel heeft het perfect beschreven en visueel gemaakt op zijn website.