Financieel management

Naarmate een organisatie groeit, worden de financiën complexer en wordt een groter beroep gedaan op de verantwoordelijke medewerkers. Om te kunnen voldoen aan het vereiste niveau, moeten zij vaak een versnelde groei doormaken. Bloei adviseert en ondersteunt bij het professionaliseren van het financieel management in uw organisatie.

 

Bloei traint uw medewerkers in het zelfstandig opstellen van managementrapportages en liquiditeitsbegrotingen en reikt hiervoor handige tools aan. Daarnaast helpt Bloei u besparen op de kosten voor het administratiekantoor of de accountant, door heldere afspraken te maken met de betrokken externe partijen en medewerkers te leren om zelf de juiste administratieve voorbereidingen te treffen. Ook maakt Bloei niet-financials, die tijdens hun werk wel te maken krijgen met financiële gegevens, wegwijs in de wereld van kengetallen en financiële gegevens.

 

Uw groei met Bloei

  • Sneller en beter inzicht in financiële positie
  • Grip op liquiditeit
  • Meer financiële kennis
  • Minder externe kosten