Veelgestelde vragen

 • Bloei helpt

  Bloei helpt bedrijven in de groei bij het versneld professionaliseren van financieel management, human resources management en interne processen. Na een fase van gezonde groei krijgen deze zaken voor het eerst écht prioriteit. Maar in hoeverre kan de organisatie hierop anticiperen? En is de kennis van de medewerkers toereikend?

  Door gerichte coaching en de inzet van praktische tools helpt Bloei kennis binnen de organisatie te laten groeien, processen te optimaliseren en dit alles duurzaam te borgen. Medewerkers vormen hierbij een belangrijke schakel.

  De resultaatgerichte aanpak van Bloei garandeert een professionele, effectieve inhaalslag en leidt bovendien tot kostenbesparingen.

 • Paulin Muntel – Finenze

  Ik heb een aantal jaren met Karin Gombert samengewerkt bij NykampNyboer en heb haar leren kennen als een prettige collega die hecht aan goede relaties, die totaaloverzicht heeft en zowel op financieel, ICT en HRM gebied verbanden weet te leggen en samenhang creëert. Zij voert werkzaamheden gedegen uit en waarbij ze voor zover mogelijk inspeelt op toekomstige ontwikkelingen zodat de activiteiten voor langere tijd toegevoegde waarde hebben voor een organisatie

 • Website live

  Welkom op mijn website, eindelijk is het zover. Door een vliegende start heeft mijn website even vertraging opgelopen. Gelukkig is het dan nu zover! Volg de nieuwsitems om op de hoogte te blijven!

 • Wat is een PPA?

  De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) is een krachtig en eenvoudig in te zetten instrument in bijvoorbeeld een werving en selectieprocedure of ontwikkeltraject. Via een link kan de kandidaat of werknemer in een tijdsbestek van ongeveer 10 minuten online vragen beantwoorden. Hieruit volgt een uitgebreid en helder rapport, waarin 90% van de deelnemers zich erg goed herkent. Dit rapport geeft inzicht in gedragsstijlen en werkgedrag van mensen. De volgende vragen worden beantwoord: Wat zijn sterkte punten en wat zijn beperkingen van een persoon? Is dit een zelfstarter? Hoe communiceert iemand? Hoe gedraagt deze persoon zich onder druk? Wat motiveert deze persoon? Het is ook mogelijk een profiel te maken vanuit de beschrijving van een functie, hierdoor is eenvoudig te zien of iemands persoonlijkheid past bij het soort werk dat hij of zij doet.

 • René Kroeze – NykampNyboer

  ‘Karin is ruim 10 jaar in dienst geweest bij NykampNyboer, vanuit de rollen (Financieel en HRM) die ze in onze organisatie heeft gehad, heeft ze laten zien erg krachtig te zijn in het organiseren van processen en het effectief doorvoeren van verbeteringen. Mede door ook goed out of the box te kunnen denken. Erg positief is de wijze waarop ze daarmee ook zorgdraagt voor commitment en inbedding in de organisatie of afdeling. Dit is ook de reden waarom wij ook na haar besluit om als ondernemer te starten van haar diensten gebruik hebben gemaakt.’

 • Sieger de Vries – Manager Roessingh Arbeid

  ‘Om beter grip te krijgen op onze vrij complexe administratie, hebben wij de hulp ingeroepen van Karin. Na het eerste oriënterende gesprek had zij de lijnen die er binnen ons proces liepen al volledig scherp en wist zij onze meervoudige vraagstelling haarfijn samen te vatten. Al snel kwam zij met een voorstel voor een aanpak en stond zij ons met raad en daad ter zijde om de implementatie van de nieuwe opzet vorm te geven. Daar waar afstemming of overleg nodig was met andere (financiële) disciplines, was Karin altijd beschikbaar als adviseur of om ons te vertegenwoordigen. Ook in de nazorg laat Karin zien dat zij haar werk serieus neemt. Wij zijn zeer tevreden over de samenwerking die wij met haar zijn aangegaan.’

 • Karin Ophuis – Roessingh Arbeid

  Om optimaal financieel inzicht te verkrijgen en het dagelijks monitoren daarvan,  hebben wij een beroep gedaan op de kennis en ervaring van Karin Gombert. Haar professionele en daadkrachtige aanpak heeft er in korte tijd voor gezorgd dat onze huidige financiële registratie goed inzichtelijk is geworden. Haar tips en tools hebben duidelijk hun uitwerking in mijn dagelijkse werkzaamheden. Ik heb mijn contacten met Karin als zeer prettig ervaren. Ze verplaatst zich goed in de wensen van de opdrachtgever en de terugkoppeling van gemaakte afspraken vindt nauwkeurig plaats. Kortom: prettig zaken doen!

 • Bloei in 2011

  Vanaf januari 2011 ben ik gestart met Bloei, hier een samenvatting vanuit een aantal projecten die ik heb gedaan in 2011:

   

  Interim HRM │ IT Branche

  Werving & selectie │ Beoordelingssystematiek opzetten │ Advies management │ Voorstel intern opleidingsprogramma │ HR Beleid

   

  HRM │ Zakelijke dienstverlening

  Werving & Selectie │ Beoordelings- functionerings- en coachingsgesprekken │ Pensioen en verzekeringen │  Arbo en verzuim │ HR Beleid │ In – en uitstroom

   

  Financieel vraagstuk │ Zorgsector

  Advies management │ Inrichting tool │ Communicatie/afstemming centrale financiële afdeling

   

  Finance │ Zakelijke dienstverlening

  Management rapportage │ Begroting │ Jaarrekening │ Fiscale aangifte vpb │ Publicatie cijfers │ Liquiditeitsbegroting

   

  HRM │ Zakelijke dienstverlening

  Functieprofielen opstellen │ Implementatie beoordelingssystematiek

   

   

   

   

   

 • Peer Reinhard – Quality Online

  Karin heeft op interim basis Quality Online geholpen door ons beoordelingssysteem op te zetten op basis van Persoonlijke Prestatieplannen (PPP’s). Daarmee hebben we samen met Karin een eerste goede stap gezet die we nu intern opvolgen en verder uitwerken.

 • Bloei in 2012

  In mijn 2e jaar als zelfstandig ondernemer heb ik me naast een aantal doorlopende projecten ook bezig gehouden met een aantal nieuwe projecten, hier een greep uit de werkzaamheden van dit jaar.

   

  Interim HRM │ IT Branche

  Traineeship medewerkster HRM

   

  HRM │ Zakelijke dienstverlening

  Werving & Selectie │ Beoordelings- functionerings- en coachingsgesprekken │ Pensioen en verzekeringen │  Arbo en verzuim │ HR Beleid │ In – en uitstroom

   

  Financieel vraagstuk │ IT Branche

  Advies financiën en rapportage │ Periodieke controle op cijfers │ Aangifte omzetbelasting │ Opstellen jaarrekening

   

  Finance │ Zakelijke dienstverlening

  Management rapportage │ Begroting │ Jaarrekening │ Fiscale aangifte vpb │ Publicatie cijfers │ Liquiditeitsbegroting

   

  HRM │ IT Branche

  Advies │ Uitleg │ Documenten │Contracten │Salarisadministratie (alles t.b.v. het in dienst nemen van de eerste personeelsleden)

   

  HRM │ Technisch adviesbureau

  Functieprofielen │ Update functioneringssystematiek │ Advies opzet HR Beleid │ Update en check arbeidsreglement │ Update en check arbeidsovereenkomst

 • Jaarrekening, fiscale aangifte en publicatiestukken

  Wat mag, wat kan en wat wil een ondernemer zelf doen?

  In dit artikel wordt uitgegaan van een onderneming in de vorm van een B.V. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de jaarrekening, de fiscale aangifte en de publicatiestukken.

  Afhankelijk van de grootte van de onderneming gelden andere eisen aan het opstellen en de controle en is steeds opnieuw de vraag te stellen wat de ondernemer zelf mag, kan en wil doen. Meer zelf doen is doorgaans kostenbesparend, maar uiteraard is dit alleen mogelijk in het geval dat dit ook wettelijk is toegestaan en alleen verstandig indien de ondernemer voldoende kennis is huis heeft of op z’n minst voldoende ondersteuning daarvoor heeft van een deskundig adviseur, op gebied van financiën en fiscaliteiten.

  Jaarrekening opstellen

  Aan het eind van ieder boekjaar wordt de jaarrekening opgesteld. Dit kan een accountant doen, maar ook een administratiekantoor of een boekhouder. Als ondernemer kan je er ook voor kiezen dit zelf te doen.

  Opstellen van de jaarrekening, controle van de jaarrekening en verklaring bij de jaarrekening

  Wanneer is het verplicht het opstellen van de jaarrekening aan een accountant over te laten? Het antwoord hierop is: nooit! Het is wél verplicht de opgestelde jaarrekening door een (gecertificeerd) accountant te laten controleren wanneer een onderneming een bepaalde grootte heeft. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Kleine ondernemingen mogen zelf de jaarrekening opstellen en hebben geen verplichting deze te laten controleren, middelgrote en grote ondernemingen mogen de jaarrekening wel zelf opstellen, maar moeten de jaarrekening vervolgens laten controleren. De bijbehorende verklaring die de accountant na de controle afgeeft hangt af van wat de controle oplevert.

  Vanaf middelgroot is controle verplicht

  Ondernemingen vanaf middelgrote omvang zijn verplicht de jaarrekening te laten controleren. Middelgroot betekent dat minstens 2 aaneengesloten boekjaren aan 2 van de volgende 3 criteria moet zijn voldaan:

  • Meer dan 50 werknemers in dienst
  • Meer dan 8,8 miljoen euro omzet
  • Meer dan 4,4 miljoen euro aan balanstotaal

  Een onderneming is in dat geval volgens artikel 393 BW 2 wettelijk controleplichtig.

  Fiscale jaarrekening versus commerciële jaarrekening

  Voor veel ‘kleine’ ondernemers is de commerciële jaarrekening gelijk aan de fiscale jaarrekening. Dat betekent dat een goed opgestelde en duidelijke commerciële jaarrekening een goede basis is voor een fiscalist om een fiscale aangifte te kunnen verzorgen. Op sommige onderdelen kan dan nog een aanvullende toelichting nodig zijn.

  Publicatiestukken

  De jaarrekening die moet worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel noemen we ook wel de publicatiestukken. Kleine rechtspersonen kunnen volstaan met het deponeren van een verkorte balans en een beperkte toelichting. Vanaf middelgroot dient de onderneming het jaarverslag met bijbehorende accountsverklaring te publiceren.

  Conclusie: een kleine ondernemer mag alles zelf doen

  Zowel de jaarrekening opstellen, de fiscale aangifte indienen als de publicatiestukken indienen mag een ondernemer die conform de criteria qua omvang ‘klein’ is dus zelf doen. Dit kan uiteraard veel kosten besparen. En dit kan best verantwoord zijn, ook indien de ondernemer zelf de kennis niet voldoende in huis heeft. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van betrouwbare, praktische en duidelijke (online) financiële software, gekoppeld aan een deskundig accountant of administratiekantoor die periodiek online de boekingen controleert. Vanuit deze software kan zelfs meestal al een (basis) jaarrekening worden gegenereerd. De publicatiestukken kunnen vervolgens hieruit worden afgeleid.

  Dan rest alleen het indienen van de fiscale aangifte nog. Dit is doorgaans het meest complexe onderdeel. Bespreking van de fiscale aangifte met een fiscalist is altijd aan te bevelen. Het is slim om daarbij ook direct een eventuele IB aangifte van de ondernemer zelf te bespreken Afhankelijk van de mate van complexiteit kan de daadwerkelijk fiscale aangifte dan eventueel door de ondernemer zelf worden gedaan, door het administratiekantoor of de accountant, of door de fiscaal adviseur.

  Overigens is bij bovenstaande wel een belangrijk aandachtspunt om te beoordelen wat de eisen vanuit andere stakeholders zijn. Van een bank kan in verband met verkregen krediet bijvoorbeeld ook een verplichting worden opgelegd tot controle van de jaarrekening. Deze voorwaarden zijn overigens wel onderhandelbaar, mits de cijfers naar mening van de bank aantoonbaar verantwoord worden opgesteld. Daarnaast dient er rekening te worden gehouden met de afspraken of bepalingen die met de (overige) aandeelhouders zijn overeen gekomen.

  Wil een kleine ondernemer wel alles zelf doen?

  Op basis van bovenstaande is duidelijk geworden wat de verplichtingen zijn en wat de ‘kleine’ ondernemer zelf mag en kan doen. Of de ondernemer dat wil is de laatste vraag. Tijd en kennis van de materie zijn meestal de belemmerende factoren.

  Toch kan het slim zijn een optimale combinatie te zoeken door zelf het een en ander doen met behulp van ‘slimme’ software in combinatie met de juiste adviseurs op de juiste vakgebieden.

  Benieuwd naar deze mogelijkheden? Neem contact met mij op.

 • Ik wens je veel personeel!

  Wat komt er bij kijken als je iemand in dienst neemt? Wat zijn de risico’s, regels en rechten en plichten? En wat kost dat eigenlijk? In dit artikel de antwoorden op de belangrijkste vragen.

   

  Wat kost een werknemer?

  Je moet altijd rekening houden met de loonheffing en vakantiegeld. Via de loonheffing worden premies werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de loonbelasting/premie volksverzekeringen afgedragen. Deze zijn deels voor rekening van de werkgever (werkgeverslasten) en deels voor rekening van de werknemer (werknemerslasten). Het verschil tussen de kosten van een werknemer voor een werkgever en hetgeen de werknemer netto in handen krijgt is doorgaans tussen 30-60%. Dit percentage is sterk afhankelijk van de hoogte van het bruto loon zelf en de sector of branche van de werkgever.

  Controleer altijd of je als werkgever gebonden bent aan een CAO. Via een CAO kunnen bijvoorbeeld pensioenregelingen vast liggen. Zonder CAO is het aan de werkgever om pensioen en aanvullende verzekeringen aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan een aanvullende verzekering bij arbeidsongeschiktheid. Dit is niet verplicht, maar is voor de werknemer een secundaire arbeidsvoorwaarde.

  Het overeen gekomen vaste bruto maandloon maal 12,96 geeft de bruto loonkosten per jaar inclusief vakantiegeld. Daar komt tussen 10-30% bij voor werkgeverslasten die via de loonheffing worden geīnd (WW, WIA  WGA en ZVW). Omdat dit sectorafhankelijk is en afhankelijk van de hoogte van het bruto loon zit hier variatie in. Kosten van extra verzekeringen komen daar alleen bij als je die als werkgever aanbiedt. Denk verder ook aan kosten van variabele en aanvullende looncomponenten die je kan afspreken, bijvoorbeeld: een bonusregeling, reiskostenvergoeding of onkostenvergoeding.

   

  Wat moet je regelen wanneer je iemand in dienst neemt?

  In ieder geval een arbeidsovereenkomst met de afspraken die tussen werknemer en werkgever gelden. Minimaal staat hierin het bruto salaris, aantal werkuren per week, duur en aanvang van de overeenkomst, functie en/of werkzaamheden, aantal vakantiedagen en andere individuele afspraken.

  Collectieve afspraken kunnen doorgaans prima in een arbeidsreglement, dit zijn de afspraken die niet individueel gebonden zijn. Denk aan afspraken over het pensioen en de aanvullende verzekeringen. Maar ook wat je moet doen in geval van ziekmelding, geheimhouding, afspraken over IT gebruik of een social media protocol kunnen hier in staan. Een apart document is makkelijk om voor toekomstige werknemers steeds opnieuw te gebruiken en praktischer om jaarlijks aan te passen aan de actuele wetgeving dan alle arbeidsovereenkomsten te moeten wijzigen.

  Als je zelf niet thuis bent in het opstellen van een bruto-netto berekening besteed dit dan uit aan een specialist op gebied van salarisadministratie. Deze verzorgt meestal ook de aangifte loonheffing en zorgt voor salarisstroken, jaaropgaven en een loonjournaalpost.

  Bij indiensttreding moet je altijd een kopie van een dan geldig identificatiebewijs bewaren.

   

  Wat zijn de risico’s van het in dienst nemen van een werknemer?

  Het grootste risico is dat een werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt. De loonkosten zijn namelijk voor rekening van de werkgever gedurende de eerste 2 ziektejaren (max. 170% over 2 jaar). Een verzuimverzekering beperkt dit risico, maar is maatwerk en kan prijzig zijn. Uiteraard moet de werkgever afwegen of hij deze kosten wil dragen of het risico kan nemen. Naast dit risico zijn er vele andere risico’s denkbaar. Niet alles is af te dekken in contracten, maar wel veel.

  Uitgangspunt is natuurlijk dat je iemand in dienst neemt die je onderneming verder gaat brengen. Het is in ieder geval de moeite waard om goed na te denken voor je je eerste werknemer aan neemt.

   

  Waar kan ik de informatie vinden voor mijn specifieke situatie?

  Er is veel algemene informatie te vinden op de sites van de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en via branche organisaties.

  Voor het opstellen van de eerste set basisdocumenten (arbeidsovereenkomst en arbeidsreglement) en advies over de kosten, risico’s en aan te bieden secundaire arbeidsvoorwaarden kan je uiteraard  bij Bloei terecht.

   

  Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met mij op!

 • Dilemma van accountants voor Dummies

  In NRC staat een interessant artikel over KPMG. Via Blendle te lezen: https://blendle.nl/i/nrc-handelsblad/kpmg-was-de-norm-nu-niet-meer/bnl-nrc-20140926-1422375

  KPMG is van de Big 4 accountants de laagst scorende (rapportcijfer 3!) in het AFM rapport van 25 september 2014.

  Zie http://www.afm.nl/~/media/Files/rapport/2014/onderzoek-controles-big4.ashx

  Er kunnen nog heel veel onderzoeken en aanbevelingen worden gedaan, die ongetwijfeld allemaal (hopelijk) een positief effect op de controles door accountants gaan krijgen.

  M.i. is in ‘Jip en Janneke taal’ altijd het grote probleem van een accountant dat er een commercieel belang is en een publiek belang.

  Om dit dilemma voor iedereen begrijpelijk te maken heb ik een infographic gemaakt.

  Dilemma van accountants voor Dummies def

  Nu nog iemand die hier de oplossing voor bedenkt;)

   

 • Over speedboten en tapijttegels.

  Wat hebben speedboten, oceaanzeilers, Max Verstappen, de Haka en tapijttegels met elkaar te maken?

  Niets.

  Behalve op het Congres ‘When others Zig you Zag’ waar ik naar toe ben geweest. Een congres in het thema van veranderen, dingen anders doen. Met de nadruk op doen.

  Een inspirerend event met diverse sprekers en workshops waar ik een aantal boeiende onderwerpen en ervaringen van wil delen met jullie.

  De tapijttegels zijn van tapijtproducent Interface, tevens de locatie van het congres. Beursgenoteerde onderneming Interface werkt sinds 1994 aan Mission Zero. Dat is hun doelstelling om in 2020 niet alleen klimaatneutraal te produceren, maar zelfs een positieve bijdrage aan milieu en maatschappij te leveren. Hoe ze dat doen? Een prachtig verhaal van Geanne van Arkel over oude visnetten uit de plastic soep in de oceaan vissen en hergebruiken als grondstof. Hét bewijs dat duurzaamheid en rendement samen kunnen gaan. En hét bewijs dat duurzaam werken een enorme positieve boost op je reputatie en merkwaarde kan hebben.

  Strateeg en auteur Menno Lanting  neemt ons mee op reis in een speedboot. En legt uit waarom een activiteit opzetten als een speedboot naast de onderneming die hij ziet als de olietanker versnellend werkt. Dit voorkomt ook dat de olietanker strandt op een zandbank. Het gaat over de uitdagingen van organisaties om aangesloten te blijven in onze snel veranderende wereld.

  Zoals de reparateurs van de afwasmachinereparatiedienst. Herken je dit? Via de ‘moderne organisatie’ kan je door middel van een mail met de melding van een aanvraag voor de reparatie dagen wachten op de bevestiging van je afspraak. Die vervolgens over 2 weken op woensdag wordt ingepland tussen 9 en 17 u.

  Neem dan de 70 voormalig werknemers die nu als freelance monteurs de samenwerking zelf hebben opgezocht. Hiervan krijg je na de storingsmelding een bericht op je smartphone met een, door een student gebouwde, link naar de Google agenda van de monteur. Omdat je zelf ziet waar de monteur nog meer afspraken heeft plan je die toch een beetje logisch voor hem in. De monteur die komt blijkt een wiki te gebruiken met alle soorten storingen en meldingen die hij met zijn collega freelancers zelf heeft gevuld. En ze werken op inhuurbasis nog steeds bij hun voormalig werkgever, waarbij ze meer verdienen en flexibeler zijn. En er zit geen planning en organisatie meer achter. Sterker nog: de klant doet de planning zelf;) De boodschap: wanneer je de organisatie niet aanpast aan de veranderende wereld kan je door je eigen voormalig werknemers worden ingehaald.

  Tussen deze inspirerende verhalen kregen we kans de Haka zelf mee te doen. Deze dans van origine van de Maori’s uit Nieuw Zeeland wordt traditioneel door het rugbyteam de All Blacks uitgevoerd om de tegenstander te intimideren.

  Van Rients Ritkes leerden we dat je ruimte op je harde schijf moet houden om creatief te kunnen denken. Je ervaringen met zenmeditatie verwerken helpt om niet vast te lopen. Met als startup een massage voor de hele zaal wist Rients het van iets zweverigs om te zetten naar een heel concrete ervaring!

  Schrijver, consultant en dagvoorzitter Hans van de Loo legt feilloos uit hoe we het enorme (51%!) verlies aan menselijke energie in organisaties kunnen stoppen. Stop met plannen maken, ga doen! Zijn voorbeeld van het experiment om een toren bouwen met spaghetti en schilderstape is schokkend en hilarisch. Kleuters die gelijk aan de slag gaan scoren vele malen hoger dan business school studenten. Waarom? Ze doen…. en leren door te doen.

  De dag wordt afgesloten door Erik Jan Harmens met een prachtig gedicht vanuit zijn observaties van het hele congres. Schrijver, columnist, dichter en Corporate storyteller Erik Jan Harmens heeft diverse titels op zijn naam, waaronder ‘Hallo muur’. Dit werd in januari 2015 DWDD boek van de maand en gaat over zijn overmeesterde 25 jarige alcoholverslaving. Het is hiermee een hart onder de riem voor iedereen die een nieuw leven probeert op te bouwen. De openheid waarmee Erik Jan over deze periode van zijn leven vertelt is maakt je stil en laat je van de stoel vallen van het lachen.

  Ook de workshops tussen deze sprekers door hebben veel informatie en zetten ons aan het denken.

  Wat verklaart het succes van Max Verstappen: hij haalt in waar het eigenlijk niet kan. Hoezo anders doen?

  Wat kunnen managers leren van oceaanzeilers. In het VOCA tijdperk van nu (Verandering, Onzekerheid, Complex en Ambigu) moeten we stoppen met organisatiestructuren uit de 20e eeuw en managementprincipes uit de 19e eeuw. Goed voorbereiden en vooral flexibel schakelen!

  Gevoed met een hoofd vol inspiratie ga ik huiswaarts, zin om te DOEN, zin om in onze veranderende wereld duurzaam te ondernemen!

 • Collectief pensioen stoppen

  Collectief Pensioen voor altijd?

  Pensioen als secundaire arbeidsvoorwaarde voor lange termijn

  De meeste werkgevers dragen bij aan de pensioenopbouw van hun werknemers. Dit wordt door veel mensen gewaardeerd als secundaire arbeidsvoorwaarde. Hoewel opvallend is dat tijdens een sollicitatieprocedure vrijwel niemand zich in de daadwerkelijke pensioenregeling verdiept.

  Als je niet bent gebonden aan een CAO dan kan je als werkgever een collectief pensioen afsluiten. Daarmee denk je als werkgever voor lange termijn het pensioen te hebben geregeld.

  Maar…..niets is minder waar, vanwege wijzigingen vanuit de overheid die door de pensioenverzekeraar moeten worden doorgevoerd kan een pensioencontract door de pensioenverzekeraar worden opgezegd. Sterker nog, vanaf 2015 worden alle pensioencontracten naar verwachting opgezegd en krijgen de betreffende werkgevers een nieuw voorstel. Artikel HR Praktijk

  Dat daar geen verbeteringen voor de werknemers in zitten kan je op voorhand al verwachten in het huidige economische klimaat en is zelfs de kop van het artikel waar hierboven naar wordt verwezen. De contracten worden wel transparant, waardoor je duidelijk in beeld krijgt wat de kosten zijn en wat er uiteindelijk aan premie in de ‘pensioenpot’ wordt gestort.

  Pensioenverzekeraar zegt collectief pensioencontract op

  Het is te verwachten dat veel werkgevers die geen niet gebonden zijn aan een CAO en zelf een collectief pensioencontract hebben de komende tijd worden geconfronteerd met een opzegging vanuit de pensioenverzekeraar. In mijn praktijk heb ik dit onlangs meegemaakt. Uiteraard komt de pensioenverzekeraar met een nieuw voorstel, met de daarbij behorende administratiekosten. Er moet een contract worden omgezet en dat kost geld. Driemaal raden wie dat mag betalen? Juist, de werkgever. En het nieuwe voorstel kent een net wat ongunstiger kostenstructuur, evenals net ongunstiger voorwaarden of minder garantierendement. Ongunstiger voor de werknemer. Maar gelukkig is alles wel transparant. Verder wordt er van de werkgever verwacht dat dit netjes met de werknemers wordt besproken en administratief wordt verwerkt. Als werkgever en als werknemer zit je hier uiteraard helemaal niet op te wachten.

  Navraag bij het ondernemersloket van de AFM levert op dat het opzeggen door de verzekeraar en aanbieden van een nieuw voorstel met minder goede voorwaarden en meer kosten voor werkgever en werknemer niet strijdig is met de wet- en regelgeving.

  Natuurlijk ben je als werkgever vrij om het aanbod al dan niet te accepteren. En uiteraard is er vast wel iets te onderhandelen. Of je stapt over naar de concurrent, met alle administratieve rompslomp die dat met zich mee brengt. En dit ga je als werkgever ook niet snel doen zonder een adviestraject met een goede adviseur te doorlopen.

  Dus? Met de wetenschap dat je dit als werkgever waarschijnlijk eens per 5 jaar gaat overkomen komt de vraag naar boven of er ook alternatieven zijn.

  Is er een alternatief?

  Jazeker. Je kan helemaal afzien van het collectieve pensioencontract en je personeel adviseren te gaan banksparen. Dit heeft wat voeten in de aarde, maar het kan zeker de moeite waard zijn hier naar te kijken. Vooral bij niet al te grote organisaties in het MKB, zonder cao, met veel hoogopgeleide medewerkers kan het interessant zijn dit alternatief te overwegen.

  Uiteraard moeten al je werknemers het daar mee eens zijn en de eventuele partners ook wanneer er sprake is van een pensioencontract inclusief een nabestaandenpensioen. Als er nu sprake is van een werkgeversbijdrage is het logisch dat je dan ook  iets anders gaat aanbieden. Dit kan door de bijdrage bruto uit te keren. Werknemers kunnen dan via banksparen voortaan zelf hun pensioen opbouwen. Daarnaast is het aan te bevelen dat werknemers zelf een overlijdensrisico verzekering (levensverzekering) afsluiten. Belangrijk is in ieder geval een heldere communicatie naar alle betrokkenen. Zet de voor- en nadelen op een rij, geef bedenktijd en geef mensen de tijd en mogelijkheid met een eigen adviseur hierover van gedachten te wisselen. Verder is het van belang dat de gemaakte afspraken goed schriftelijk worden vastgelegd en dat zowel werknemer als werkgever goed op de hoogte zijn van alle fiscale en financiële consequenties.

  Wat is het resultaat?

  De werknemers hebben meer flexibiliteit om aangepast aan de eigen persoonlijke situatie pensioen op te bouwen en al dan niet zelf een overlijdensrisico verzekering af te sluiten. In de praktijk blijkt er door een lagere kostenstructuur meer geld beschikbaar te zijn om te sparen voor het pensioen. Voor de werkgever is het voordeel dat er geen contracten meer kunnen worden opgezegd. Geen  aanpassingen meer met alle administratieve lasten en communicatie die dit met zich mee brengt.

  Nog geen collectief pensioencontract?

  Heb je als werkgever nog geen collectief pensioencontract, maar overweeg je dit af te gaan sluiten? Dan is het zeker zinvol om eerst heel goed te bekijken en vervolgens te bespreken met je werknemers of een bruto bijdrage om mee te gaan banksparen een goed alternatief is.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over de voor- en nadelen van een collectief pensioencontract versus banksparen en advies over het te doorlopen traject om een collectief pensioencontract te beëindigen kan je uiteraard bij Bloei terecht.

   

  Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met mij op!

  Karin Gombert

  M +31 (0)6 300 314 60

  karin@bloei.eu

 • Grip op liquiditeit

  Grip op liquiditeit, nog belangrijker door de Flex BV!

  Liquiditeitsmanagement voorziet en voorkomt liquiditeitsproblemen

  Liquiditeit is altijd al belangrijk geweest voor ondernemers. Bedrijven gaan doorgaans niet failliet door een verlies, maar aan het niet kunnen voldoen van de financiële verplichtingen. Een bedrijf met een positief resultaat kan zelfs in liquiditeitsproblemen raken. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er sprake is  van een te grote investering of snelle groei die niet financieel voldoende doorgerekend is. Of indien er een te hoog bedrag aan dividend wordt uitgekeerd of wanneer er te snel wordt afgelost.

  Liquiditeit en de Flex BV

  In het kader van de nieuwe regels omtrent de Flex BV’s wordt liquiditeitsmanagement nog belangrijker. Het onderbouwen van de financiële gezondheid van de onderneming vóórdat er dividend wordt uitgekeerd wordt namelijk een must.

  Indien ná een dividenduitkering namelijk blijkt dat de onderneming niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen kan je als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.

  Tijd dus om aan de slag te gaan met een goede liquiditeitsbegroting.

  Liquiditeitsbegroting eenvoudig te maken

  Doorgaans bieden de meeste financiële  systemen de mogelijkheid dit te berekenen op basis van de (actuele!) boekhouding. Dit kan een mooie basis zijn, maar let op: toekomstige ontvangsten en uitgaven zijn doorgaans niet in het financiële pakket verwerkt. En dit geeft juist het effect op de liquiditeit in de toekomst.

  Door op periodieke basis met een eenvoudig model een ‘worst case’ scenario liquiditeitsbegroting te berekenen houd je grip op de liquiditeit en is te berekenen of een eventuele dividenduitkering te verantwoorden is. Zo’n liquiditeitsbegroting hoeft niet op de euro nauwkeurig te worden berekend, juist de grote bedragen hebben groots effect!

  Door vanuit de bijgewerkte boekhouding de basis te gebruiken en deze aan te vullen met een aantal essentiële uitgaven en ontvangsten geeft zo’n model snel weer waar de onderneming (en dus ook: de ondernemer) komende maanden tot een jaar in het vooruit aan toe is.

  Goede wekelijkse liquiditeitsbegroting geeft rust en zekerheid

  Moeilijk is het niet, na een heldere uitleg is dit prima zelf wekelijks op te stellen. Dit spaart accountantskosten uit en bovendien is liquiditeit alleen bruikbaar als het voldoet aan de actualiteit.

  Bijkomend voordeel is dat u niet alleen u zelf, maar ook de account manager van uw bank een heel gerust gevoel kan geven indien u aantoonbaar grip op uw liquiditeit hebt.

  Meer weten of interesse in een korte workshop (2 uur) inclusief uitleg en gebruik van het model?

  Neem contact op!

 • Cybercrime, forensic readiness in het MKB

  Op 18 maart jl. heb ik een expert class gevolgd van de KienhuisHoving Academy over Cybercrime.

  Link naar Kienhuishoving Academy

  Mijn doel was te achterhalen op welke terreinen het MKB hier risico’s loopt en welke preventieve maatregelen je kan nemen. De trend is dat er steeds meer software en data via de Cloud wordt gebruikt en opgeslagen. Daarmee is de data van je organisatie wellicht kwetsbaar voor aanvallen via het web, terwijl data lokaal opslaan weer andere risico’s kent. Denk aan het verloren gaan van data bij diefstal of brand. Naast een risico op bijvoorbeeld een virus, waardoor je mogelijk data kwijt raakt is er ook een risico dat data in verkeerde handen valt of verkeerd gebruikt wordt via mensen die toegang hebben tot jouw data. Denk aan (ex) werknemers/stagiaires of tijdelijk personeel of derden die via onzorgvuldig gebruik van wachtwoorden toegang hebben, krijgen of zelfs houden na uitdiensttreding. Het advies om dit te voorkomen is om procedures op te stellen hiervoor en je hier uiteraard aan te houden! Denk zowel aan de procedure om iemand daadwerkelijk af te sluiten van toegang tot de data, maar ook aan het opstellen van afspraken over geheimhouding en eigendom van bedrijfsdata in de arbeidsovereenkomst of een aanvullend arbeidsreglement. Als je dit niet vast legt is het ook veel moeilijker hier tegen op te treden wanneer deze regels worden overtreden.

  Een MKB ondernemer die via de Cloud gaat werken bekijkt de opties hiervoor meestal vooral vanuit bedrijfseconomische en praktische kant. Hoeveel kost het, hoe makkelijk is de data benaderbaar vanuit alle devices die de ondernemer of zijn werknemers gebruikt etc. Natuurlijk worden er wel vragen gesteld over de beveiliging en de back-up procedure, maar de specialisten van KienhuisHoving en FOX IT hebben de ervaring dat er meestal geen tests worden gedaan of bijvoorbeeld een back-up procedure wel echt werkt. Hetgeen wel een must is om te doen! Ook wordt er meestal niet voldoende gecheckt wie de eigenaar van jouw data in de cloud is, in welk land de fysieke opslag plaats vindt en wat er verder in de kleine lettertjes van de contracten of SLA’s staat. Verder wordt het gebruik maken van logs (waarmee exact kan worden geregistreerd wie wanneer inlogt) vaak uitgezet omdat dit bandbreedte vraagt en daarmee de internetsnelheid omlaag haalt. Na een cyberaanval is er dan veel minder te traceren.

  Het is van groot belang te weten waar je privacy gevoelige gegevens wel en niet mag opslaan. Kies je voor een Cloud oplossing let er dan op dat je zelf eigenaar bent en blijft van je data. En dat er niemand anders recht krijgt om jouw data te gebruiken. Belangrijke zaken om vooraf goed uit te zoeken. Denk aan de voorbeelden die we kennen vanuit de media waarbij de NSA toegang heeft tot data. Verder heb je bij Cloud diensten snel met zowel met de Nederlandse wetgeving als ook de Internationale wetgeving te maken. Ook bij een in Nederland gehost data center kan je met Amerikaanse wetgeving te maken krijgen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een Amerikaanse moedermaatschappij of wanneer het bedrijf op regelmatige basis met Amerikaanse bedrijven zaken doet.

  Mocht je slachtoffer zijn van een cyberaanval is het verstandig eerst goed te (laten) onderzoeken hoe groot de schade of mogelijke gevolgschade is. Wanneer je direct de back-up procedure opstart kan het zijn dat je digitale sporen wist. Mogelijk is dan bij aanzienlijke en eventueel verhaalbare schade niet voldoende bewijs te verzamelen. Wacht ook niet te lang met het verzamelen van alle bewijzen, de bewaartermijn hiervoor is maximaal 6 maanden. Mogelijk wordt deze termijn in de toekomst langer.

  Tijdens de uitleg door  Mirjam Elferink van KienhuisHoving en Krijn de Mik  (FOX IT) kwam een interessante case aan bod over een ontslagen IT Manager die op zijn laatste werkdag de webshop van zijn ex-werkgever onvindbaar maakte binnen Google. Het bewijs tegen deze oud werknemer kwam uiteindelijk rond, maar was helaas enkele dagen na de termijn van 6 maanden beschikbaar, waardoor de ex-werknemer niet aangeklaagd kon worden.

  Er werd tijdens de sessie dieper ingegaan op bovenstaande onderwerpen en de aanwezigen kregen duidelijk antwoord op gestelde vragen. Al met al een leerzame sessie waar ik vanuit mijn leerdoel en doelgroep de volgende conclusies uit kan trekken.

  Conclusies:

  • Bekijk de voor- en nadelen van werken in de Cloud niet alleen vanuit bedrijfseconomisch en praktisch perspectief, maar doorgrond ook de aspecten vanuit veiligheid en beveiliging.
  • Check de overeenkomst die je aangaat goed bij het overstappen naar werken in de Cloud (aandacht voor eigendom opgeslagen data, waar de data exact wordt opgeslagen, hoe de back-up procedure is en wat exact in de SLA is opgenomen). Bij twijfel kan je dit uiteraard door een expert laten checken. De volgende expert class Contracteren in de cloud van de KienhuisHoving Academy op 15 april is hier dieper op in gegaan Op 13 mei staat de expert class in het teken van Privacy.
  • Zet registraties (logs) aan om te weten wie wanneer inzage heeft in jouw data, jouw software en op jouw site.
  • Maak procedures m.b.t. toegang tot en omgaan met bedrijfsdata voor zowel je eigen werknemers als tijdelijk personeel. Leg alles duidelijk vast in de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement.
  • Ga niet te snel aan de slag met terugzetten van een back-up na een incident, mogelijk wis je sporen. Check eerst hoe groot de schade en mogelijke gevolgschade is en of dit mogelijk te verhalen is.
  • Wacht niet te lang met bewijs verzamelen, de bewaartermijn is op dit moment 6 maanden om een zaak rond te krijgen bij bijvoorbeeld een cyberaanval. Mogelijk wordt dit in de toekomst langer.

 • Slimme en betaalbare cloud boekhoudsoftware – Acumulus

  Als ondernemer wil je graag weten hoe je er financieel voor staat. De meeste ondernemers beginnen met een overzicht  in Excel, maken offertes en mogelijk ook facturen in Word en laten de rest over aan een accountant of administratiekantoor. Om mogelijk in een later stadium naar een boekhoudpakket over te stappen.

  Gelukkig is er tegenwoordig ook goede cloudsoftware die je minder tijd (en frustratie!) kost dan een Excel overzicht, meer grip geeft op openstaande facturen dan een mapje met openstaande facturen en minder kost dan een gemiddeld boekhoudpakket. Software waar je ook snel goed mee uit de voeten kan, zodat je door meer zelf te doen kan besparen op de kosten van je accountant of administratiekantoor. Een voorbeeld van gebruiksvriendelijke software met veel mogelijkheden en met EUR 10 per maand een wel heel goede prijs/kwaliteitsverhouding is Acumulus.

  https://www.sielsystems.nl/acumulus/redirect.php?id=121017

  Ik heb de software zelf beoordeeld en in gebruik nadat ik er meerdere positieve reviews over tegen kwam op internet.

  Acumulus kost EUR 10 (excl btw) per maand en is zeer geschikt voor kleine ondernemers (eenmanszaken tot BV’s met een redelijk eenvoudige administratie).

  Met Acumulus kan je veel, heel veel zelfs. En vooral veel zelf. Tot en met je btw aangifte, je jaarcijfers en je fiscale overzicht. Met direct een duidelijk overzicht in een dashboard over hoe je er financieel voor staat. Heb je hier interesse in, maar wil je graag begeleiding bij de start (of overstap van je huidige systeem)? Wil je ook dat iemand checkt wat je hebt gedaan voordat je de cijfers naar Belastingdienst of bank stuurt? Dan ben je bij mij aan het goede adres. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

  Inmiddels heb ik een aantal ondernemers met een uitleg van maximaal 2 uur de basis geleerd en een afspraak gemaakt over de controles die ik voor ze doe.

  Ook benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met me op via 06-30031460 of karin@bloei.eu of kijk voor informatie en een 30-dagen proefaccount op:

  https://www.sielsystems.nl/acumulus/redirect.php?id=121017

   

  Hieronder de review van Cloudtools over Acumulus:

  http://www.cloudtools.nl/saas-financieel/review-acumulus-biedt-simpele-maar-complete-boekhouding