• Interne processen

  • Financieel Management

  • Human resources management

Ik wens je veel personeel!

Wat komt er bij kijken als je iemand in dienst neemt? Wat zijn de risico’s, regels en rechten en plichten? En wat kost dat eigenlijk? In dit artikel de antwoorden op de belangrijkste vragen.

 

Wat kost een werknemer?

Je moet altijd rekening houden met de loonheffing en vakantiegeld. Via de loonheffing worden premies werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de loonbelasting/premie volksverzekeringen afgedragen. Deze zijn deels voor rekening van de werkgever (werkgeverslasten) en deels voor rekening van de werknemer (werknemerslasten). Het verschil tussen de kosten van een werknemer voor een werkgever en hetgeen de werknemer netto in handen krijgt is doorgaans tussen 30-60%. Dit percentage is sterk afhankelijk van de hoogte van het bruto loon zelf en de sector of branche van de werkgever.

Controleer altijd of je als werkgever gebonden bent aan een CAO. Via een CAO kunnen bijvoorbeeld pensioenregelingen vast liggen. Zonder CAO is het aan de werkgever om pensioen en aanvullende verzekeringen aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan een aanvullende verzekering bij arbeidsongeschiktheid. Dit is niet verplicht, maar is voor de werknemer een secundaire arbeidsvoorwaarde.

Het overeen gekomen vaste bruto maandloon maal 12,96 geeft de bruto loonkosten per jaar inclusief vakantiegeld. Daar komt tussen 10-30% bij voor werkgeverslasten die via de loonheffing worden geīnd (WW, WIA  WGA en ZVW). Omdat dit sectorafhankelijk is en afhankelijk van de hoogte van het bruto loon zit hier variatie in. Kosten van extra verzekeringen komen daar alleen bij als je die als werkgever aanbiedt. Denk verder ook aan kosten van variabele en aanvullende looncomponenten die je kan afspreken, bijvoorbeeld: een bonusregeling, reiskostenvergoeding of onkostenvergoeding.

 

Wat moet je regelen wanneer je iemand in dienst neemt?

In ieder geval een arbeidsovereenkomst met de afspraken die tussen werknemer en werkgever gelden. Minimaal staat hierin het bruto salaris, aantal werkuren per week, duur en aanvang van de overeenkomst, functie en/of werkzaamheden, aantal vakantiedagen en andere individuele afspraken.

Collectieve afspraken kunnen doorgaans prima in een arbeidsreglement, dit zijn de afspraken die niet individueel gebonden zijn. Denk aan afspraken over het pensioen en de aanvullende verzekeringen. Maar ook wat je moet doen in geval van ziekmelding, geheimhouding, afspraken over IT gebruik of een social media protocol kunnen hier in staan. Een apart document is makkelijk om voor toekomstige werknemers steeds opnieuw te gebruiken en praktischer om jaarlijks aan te passen aan de actuele wetgeving dan alle arbeidsovereenkomsten te moeten wijzigen.

Als je zelf niet thuis bent in het opstellen van een bruto-netto berekening besteed dit dan uit aan een specialist op gebied van salarisadministratie. Deze verzorgt meestal ook de aangifte loonheffing en zorgt voor salarisstroken, jaaropgaven en een loonjournaalpost.

Bij indiensttreding moet je altijd een kopie van een dan geldig identificatiebewijs bewaren.

 

Wat zijn de risico’s van het in dienst nemen van een werknemer?

Het grootste risico is dat een werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt. De loonkosten zijn namelijk voor rekening van de werkgever gedurende de eerste 2 ziektejaren (max. 170% over 2 jaar). Een verzuimverzekering beperkt dit risico, maar is maatwerk en kan prijzig zijn. Uiteraard moet de werkgever afwegen of hij deze kosten wil dragen of het risico kan nemen. Naast dit risico zijn er vele andere risico’s denkbaar. Niet alles is af te dekken in contracten, maar wel veel.

Uitgangspunt is natuurlijk dat je iemand in dienst neemt die je onderneming verder gaat brengen. Het is in ieder geval de moeite waard om goed na te denken voor je je eerste werknemer aan neemt.

 

Waar kan ik de informatie vinden voor mijn specifieke situatie?

Er is veel algemene informatie te vinden op de sites van de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en via branche organisaties.

Voor het opstellen van de eerste set basisdocumenten (arbeidsovereenkomst en arbeidsreglement) en advies over de kosten, risico’s en aan te bieden secundaire arbeidsvoorwaarden kan je uiteraard  bij Bloei terecht.

 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met mij op!