• Interne processen

  • Financieel Management

  • Human resources management

Jaarrekening, fiscale aangifte en publicatiestukken

Wat mag, wat kan en wat wil een ondernemer zelf doen?

In dit artikel wordt uitgegaan van een onderneming in de vorm van een B.V. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de jaarrekening, de fiscale aangifte en de publicatiestukken.

Afhankelijk van de grootte van de onderneming gelden andere eisen aan het opstellen en de controle en is steeds opnieuw de vraag te stellen wat de ondernemer zelf mag, kan en wil doen. Meer zelf doen is doorgaans kostenbesparend, maar uiteraard is dit alleen mogelijk in het geval dat dit ook wettelijk is toegestaan en alleen verstandig indien de ondernemer voldoende kennis is huis heeft of op z’n minst voldoende ondersteuning daarvoor heeft van een deskundig adviseur, op gebied van financiën en fiscaliteiten.

Jaarrekening opstellen

Aan het eind van ieder boekjaar wordt de jaarrekening opgesteld. Dit kan een accountant doen, maar ook een administratiekantoor of een boekhouder. Als ondernemer kan je er ook voor kiezen dit zelf te doen.

Opstellen van de jaarrekening, controle van de jaarrekening en verklaring bij de jaarrekening

Wanneer is het verplicht het opstellen van de jaarrekening aan een accountant over te laten? Het antwoord hierop is: nooit! Het is wél verplicht de opgestelde jaarrekening door een (gecertificeerd) accountant te laten controleren wanneer een onderneming een bepaalde grootte heeft. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Kleine ondernemingen mogen zelf de jaarrekening opstellen en hebben geen verplichting deze te laten controleren, middelgrote en grote ondernemingen mogen de jaarrekening wel zelf opstellen, maar moeten de jaarrekening vervolgens laten controleren. De bijbehorende verklaring die de accountant na de controle afgeeft hangt af van wat de controle oplevert.

Vanaf middelgroot is controle verplicht

Ondernemingen vanaf middelgrote omvang zijn verplicht de jaarrekening te laten controleren. Middelgroot betekent dat minstens 2 aaneengesloten boekjaren aan 2 van de volgende 3 criteria moet zijn voldaan:

  • Meer dan 50 werknemers in dienst
  • Meer dan 8,8 miljoen euro omzet
  • Meer dan 4,4 miljoen euro aan balanstotaal

Een onderneming is in dat geval volgens artikel 393 BW 2 wettelijk controleplichtig.

Fiscale jaarrekening versus commerciële jaarrekening

Voor veel ‘kleine’ ondernemers is de commerciële jaarrekening gelijk aan de fiscale jaarrekening. Dat betekent dat een goed opgestelde en duidelijke commerciële jaarrekening een goede basis is voor een fiscalist om een fiscale aangifte te kunnen verzorgen. Op sommige onderdelen kan dan nog een aanvullende toelichting nodig zijn.

Publicatiestukken

De jaarrekening die moet worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel noemen we ook wel de publicatiestukken. Kleine rechtspersonen kunnen volstaan met het deponeren van een verkorte balans en een beperkte toelichting. Vanaf middelgroot dient de onderneming het jaarverslag met bijbehorende accountsverklaring te publiceren.

Conclusie: een kleine ondernemer mag alles zelf doen

Zowel de jaarrekening opstellen, de fiscale aangifte indienen als de publicatiestukken indienen mag een ondernemer die conform de criteria qua omvang ‘klein’ is dus zelf doen. Dit kan uiteraard veel kosten besparen. En dit kan best verantwoord zijn, ook indien de ondernemer zelf de kennis niet voldoende in huis heeft. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van betrouwbare, praktische en duidelijke (online) financiële software, gekoppeld aan een deskundig accountant of administratiekantoor die periodiek online de boekingen controleert. Vanuit deze software kan zelfs meestal al een (basis) jaarrekening worden gegenereerd. De publicatiestukken kunnen vervolgens hieruit worden afgeleid.

Dan rest alleen het indienen van de fiscale aangifte nog. Dit is doorgaans het meest complexe onderdeel. Bespreking van de fiscale aangifte met een fiscalist is altijd aan te bevelen. Het is slim om daarbij ook direct een eventuele IB aangifte van de ondernemer zelf te bespreken Afhankelijk van de mate van complexiteit kan de daadwerkelijk fiscale aangifte dan eventueel door de ondernemer zelf worden gedaan, door het administratiekantoor of de accountant, of door de fiscaal adviseur.

Overigens is bij bovenstaande wel een belangrijk aandachtspunt om te beoordelen wat de eisen vanuit andere stakeholders zijn. Van een bank kan in verband met verkregen krediet bijvoorbeeld ook een verplichting worden opgelegd tot controle van de jaarrekening. Deze voorwaarden zijn overigens wel onderhandelbaar, mits de cijfers naar mening van de bank aantoonbaar verantwoord worden opgesteld. Daarnaast dient er rekening te worden gehouden met de afspraken of bepalingen die met de (overige) aandeelhouders zijn overeen gekomen.

Wil een kleine ondernemer wel alles zelf doen?

Op basis van bovenstaande is duidelijk geworden wat de verplichtingen zijn en wat de ‘kleine’ ondernemer zelf mag en kan doen. Of de ondernemer dat wil is de laatste vraag. Tijd en kennis van de materie zijn meestal de belemmerende factoren.

Toch kan het slim zijn een optimale combinatie te zoeken door zelf het een en ander doen met behulp van ‘slimme’ software in combinatie met de juiste adviseurs op de juiste vakgebieden.

Benieuwd naar deze mogelijkheden? Neem contact met mij op.