• Interne processen

  • Financieel Management

  • Human resources management

Bloei in 2011

Vanaf januari 2011 ben ik gestart met Bloei, hier een samenvatting vanuit een aantal projecten die ik heb gedaan in 2011:

 

Interim HRM │ IT Branche

Werving & selectie │ Beoordelingssystematiek opzetten │ Advies management │ Voorstel intern opleidingsprogramma │ HR Beleid

 

HRM │ Zakelijke dienstverlening

Werving & Selectie │ Beoordelings- functionerings- en coachingsgesprekken │ Pensioen en verzekeringen │  Arbo en verzuim │ HR Beleid │ In – en uitstroom

 

Financieel vraagstuk │ Zorgsector

Advies management │ Inrichting tool │ Communicatie/afstemming centrale financiële afdeling

 

Finance │ Zakelijke dienstverlening

Management rapportage │ Begroting │ Jaarrekening │ Fiscale aangifte vpb │ Publicatie cijfers │ Liquiditeitsbegroting

 

HRM │ Zakelijke dienstverlening

Functieprofielen opstellen │ Implementatie beoordelingssystematiek