• Interne processen

  • Financieel Management

  • Human resources management

Sieger de Vries – Manager Roessingh Arbeid

‘Om beter grip te krijgen op onze vrij complexe administratie, hebben wij de hulp ingeroepen van Karin. Na het eerste oriënterende gesprek had zij de lijnen die er binnen ons proces liepen al volledig scherp en wist zij onze meervoudige vraagstelling haarfijn samen te vatten. Al snel kwam zij met een voorstel voor een aanpak en stond zij ons met raad en daad ter zijde om de implementatie van de nieuwe opzet vorm te geven. Daar waar afstemming of overleg nodig was met andere (financiële) disciplines, was Karin altijd beschikbaar als adviseur of om ons te vertegenwoordigen. Ook in de nazorg laat Karin zien dat zij haar werk serieus neemt. Wij zijn zeer tevreden over de samenwerking die wij met haar zijn aangegaan.’