• Financieel Management

Financieel management

Professioneel financieel management

Naarmate een organisatie groeit, worden de financiën complexer en wordt een groter beroep gedaan op de verantwoordelijke medewerkers. Om te kunnen voldoen aan het vereiste niveau, moeten zij vaak een versnelde groei doormaken. Bloei adviseert en ondersteunt bij het professionaliseren van het financieel management in uw organisatie.

Bloei traint uw medewerkers in het zelfstandig opstellen van managementrapportages en liquiditeitsbegrotingen en reikt hiervoor handige tools aan. Daarnaast helpt Bloei u besparen op de kosten voor het administratiekantoor of de accountant, door heldere afspraken te maken met de betrokken externe partijen en medewerkers te leren om zelf de juiste administratieve voorbereidingen te treffen. Ook maakt Bloei niet-financials, die tijdens hun werk wel te maken krijgen met financiële gegevens, wegwijs in de wereld van kengetallen en financiële gegevens.

Uw groei met Bloei

 • Sneller en beter inzicht in financiële positie
 • Grip op liquiditeit
 • Meer financiële kennis
 • Minder externe kosten

Aanbevelingen

 • Ik heb een aantal jaren met Karin Gombert samengewerkt bij NykampNyboer en heb haar leren kennen als een prettige collega die hecht aan goede relaties, die totaaloverzicht heeft en zowel op financieel, ICT en HRM gebied verbanden weet te leggen en samenhang creëert. Zij voert werkzaamheden gedegen uit en waarbij ze voor zover mogelijk inspeelt op toekomstige ontwikkelingen zodat de activiteiten voor langere tijd toegevoegde waarde hebben voor een organisatie

  Paulin Muntel – Finenze
 • ‘Karin is ruim 10 jaar in dienst geweest bij NykampNyboer, vanuit de rollen (Financieel en HRM) die ze in onze organisatie heeft gehad, heeft ze laten zien erg krachtig te zijn in het organiseren van processen en het effectief doorvoeren van verbeteringen. Mede door ook goed out of the box te kunnen denken. Erg positief is de wijze waarop ze daarmee ook zorgdraagt voor commitment en inbedding in de organisatie of afdeling. Dit is ook de reden waarom wij ook na haar besluit om als ondernemer te starten van haar diensten gebruik hebben gemaakt.’

  René Kroeze – NykampNyboer
 • ‘Om beter grip te krijgen op onze vrij complexe administratie, hebben wij de hulp ingeroepen van Karin. Na het eerste oriënterende gesprek had zij de lijnen die er binnen ons proces liepen al volledig scherp en wist zij onze meervoudige vraagstelling haarfijn samen te vatten. Al snel kwam zij met een voorstel voor een aanpak en stond zij ons met raad en daad ter zijde om de implementatie van de nieuwe opzet vorm te geven. Daar waar afstemming of overleg nodig was met andere (financiële) disciplines, was Karin altijd beschikbaar als adviseur of om ons te vertegenwoordigen. Ook in de nazorg laat Karin zien dat zij haar werk serieus neemt. Wij zijn zeer tevreden over de samenwerking die wij met haar zijn aangegaan.’

  Sieger de Vries – Manager Roessingh Arbeid
 • Om optimaal financieel inzicht te verkrijgen en het dagelijks monitoren daarvan,  hebben wij een beroep gedaan op de kennis en ervaring van Karin Gombert. Haar professionele en daadkrachtige aanpak heeft er in korte tijd voor gezorgd dat onze huidige financiële registratie goed inzichtelijk is geworden. Haar tips en tools hebben duidelijk hun uitwerking in mijn dagelijkse werkzaamheden. Ik heb mijn contacten met Karin als zeer prettig ervaren. Ze verplaatst zich goed in de wensen van de opdrachtgever en de terugkoppeling van gemaakte afspraken vindt nauwkeurig plaats. Kortom: prettig zaken doen!

  Karin Ophuis – Roessingh Arbeid
 • Karin heeft op interim basis Quality Online geholpen door ons beoordelingssysteem op te zetten op basis van Persoonlijke Prestatieplannen (PPP’s). Daarmee hebben we samen met Karin een eerste goede stap gezet die we nu intern opvolgen en verder uitwerken.

  Peer Reinhard – Quality Online